Εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων

Τίτλος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση

Ημ/νία Διεξαγωγής των Εξετάσεων

16/10/2022

Πόλη Διεξαγωγής των Εξετάσεων

Θεσσαλονίκη


Ο χρόνος υποβολής αιτήσεων για τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, έχει παρέλθει.

Οι επόμενες εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων θα διενεργηθούν:

- Στην Αθήνα, στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2022. Οι αιτήσεις συμμετοχής και οι σχετικές οδηγίες/πληροφορίες θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος, τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022.

- Στη Θεσσαλονίκη, στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2022. Οι αιτήσεις συμμετοχής και οι σχετικές οδηγίες/πληροφορίες θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος, στις 17 Οκτωβρίου 2022.