ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ


Ο χρόνος υποβολής αιτήσεων για τις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, έχει παρέλθει.