Εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων

Τίτλος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

Ημ/νία Διεξαγωγής των Εξετάσεων

18/02/2024

Πόλη Διεξαγωγής των Εξετάσεων

Αθήνα