ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τίτλος χορηγούμενου πιστοποιητικού
Ημ/νία Διεξαγωγής των Εξετάσεων
Πόλη Διεξαγωγής των Εξετάσεων


Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω Αίτηση χρησιμοποιώντας μόνο ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα χωρίς τόνους.

Όνομα:   Επώνυμο:   Όνομα Πατρός:   Όνομα Μητρός:  
Ημ/νία Γέννησης:  
Open the calendar popup.
Διεύθυνση Κατοικίας:   Οδός Αριθμός ΤΚ ΤΘ Πόλη    Τηλέφωνο Επικοινωνίας:   E-Mail:   Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου:  
(Παρακαλείσθε να αφήνετε ένα κενό μετά το/α γράμμα/τα του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας, π.χ. ΑΗ 059665)
Ημ/νία Έκδοσης
Εκδούσα Αρχή  
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:  
Επωνυμία Εργοδότη 

  (η συμπλήρωση του πεδίου ζητείται για στατιστικούς λόγους)


  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - Ενημέρωση για Τήρηση Αρχείου του Άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

Επιλογή ΕνέργειαςΑθήνα - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Όχι
Ναι