Εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων

Τίτλος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Πιστ/κό Επαγγ/κών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα

Ημ/νία Διεξαγωγής των Εξετάσεων

03/12/2022
04/12/2022

Πόλη Διεξαγωγής των Εξετάσεων

Αθήνα


Ο χρόνος υποβολής αιτήσεων για τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, έχει παρέλθει.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων πιστοποίησης γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για το 2023 έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος: Ανακοινώσεις (bankofgreece.gr)

Οι αιτήσεις συμμετοχής και οι σχετικές οδηγίες/πληροφορίες για τις εξετάσεις της 18ης και 19ης Φεβρουαρίου 2023 θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος  τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022.