ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Οι προγραμματισθείσες εξετάσεις στην Αθήνα (11-12 Απριλίου 2020) αναβάλλονται, μετά την αναβάθμιση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας του βαθμού επικινδυνότητας για τη μετάδοση και τις επιπτώσεις της νόσου COVID-19.

Η Τράπεζα της Ελλάδος παραμένει σε εγρήγορση και, βάσει των εκάστοτε εξελίξεων, θα προβαίνει στις απαιτούμενες ανακοινώσεις.