ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τίτλος χορηγούμενου πιστοποιητικού
Ημ/νία Διεξαγωγής των Εξετάσεων
Πόλη Διεξαγωγής των Εξετάσεων


Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω Αίτηση χρησιμοποιώντας μόνο ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα χωρίς τόνους.

Όνομα Επώνυμο Όνομα Πατρός Όνομα Μητρός
Ημ/νία Γέννησης
Open the calendar popup.
Διεύθυνση Κατοικίας Οδός Αριθμός ΤΚ ΤΘ Πόλη Τηλέφωνο Επικοινωνίας E-Mail Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
(Παρακαλείσθε να αφήνετε ένα κενό μετά το/α γράμμα/τα του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας, π.χ. ΑΗ 059665)
Ημ/νία Έκδοσης
Εκδούσα Αρχή
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

Επιλογή ΕνέργειαςΑθήνα - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ
Όχι
Ναι