Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

 Στατιστικά Στοιχεία  

Η Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 55Γ του Καταστατικού της, συγκεντρώνει τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία που της επιτρέπουν να εκπληρώνει τα καθήκοντά της αλλά και να τηρεί τις υποχρεώσεις της για παροχή στατιστικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 5 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών.


Σχετικά Θέματα
 
Σχετικoί Σύνδεσμοι
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:cc74b2f4-5545-426b-ac89-fa4fabd8fe3e